Ortal S.A.
OGŁOSZENIA

Ogłoszenia dotyczące Ortal S.A.

Kupimy obiekty (09-10-2012 15:18)
Kupimy obiekty biurowe
 (chętnie częściowo wynajęte)
w województwach Polski Centralnej.
Lokalizacja w miastach powyżej 50.000. mieszkańców.