Ortal S.A.
OGŁOSZENIA

Ogłoszenia dotyczące Ortal S.A.

Kupimy tereny (05-10-2012 11:36)

Kupimy ziemię rolną klasy IV, V, lub VI. nie objętą M.P.Z.P.
 Powierzchnia minimum 2 ha maksimum 25 ha.
Wymagania dodatkowe:
dojazd z drogi utwardzonej
 bliska odległość do linii energetycznych
średniego i  wysokiego napięcia